Welkom bij de Blaricumse en Larense Ondernemers Sociëteit

Hartelijk welkom op de website van de BLOS, de Blaricumse & Larense Ondernemers Sociëteit.

Wat hebben de oprichters van de BLOS in 1993 bewogen tot oprichting van deze ondernemers Sociëteit?

Wat is de definitie van een echte ondernemer?

Dat is diegene die iets onderneemt, die een zaak van enig gewicht op zich neemt, aanvangt, begint. Iemand die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht.

Naast het informele contact tussen de oprichters onderling was er toch ook behoefte om onder elkaar een klankbord te hebben voor de talrijke vragen en wensen die bij veel ondernemers leven en heel vaak vele raakvlakken hebben. Het onderling uitwisselen van informatie en gegevens binnen een kleine groep merendeels gelijkgestemden geeft een vertrouwensband die nu na zoveel jaren binnen onze sociëteit, naast de gezelligheidsfactor, zijn bestaansrecht heeft bewezen.

Dankzij onze sponsoren gaat onze website hopelijk een lang leven leiden hetgeen door onze website commissie begeleid en steeds aangepast zal worden, waarvoor dank.

Namens mijn medebestuursleden wens ik U veel kijk- en informatieplezier tijdens het raadplegen van onze BLOS website .

Oud-voorzitter, N. Fred. J. Moreu