Welkom bij de Blaricumse en Larense Ondernemers Sociëteit

Hartelijk welkom op de website van de BLOS, de Blaricumse & Larense Ondernemers Sociëteit.

De BLOS is in 1993 opgericht door een aantal ondernemers uit Laren en Blaricum met als doel het
informele contact onderling te verstevigen en informatie uit te wisselen over allerlei zaken die ons
allen aangaan.

Zo is er een vertrouwensband ontstaan onder de BLOS leden. Vandaar dat binnen onze sociëteit de
gezelligheidsfactor ook een belangrijke rol speelt.

Onder een ondernemer wordt verstaan: Diegene die iets onderneemt, die een zaak van enig gewicht
op zich neemt, aanvangt of begint. Iemand die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig voor eigen
risico, werkt op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht.

De activiteiten van de BLOS bestaan uit een maandelijkse bijeenkomst, op de derde dinsdag van de
maand, waarbij onder het genot van een drankje, meestal in het eeuwenoude etablissement “het
Bonte Paard” tussen 18.00 en 20.00 uur de contacten plaatsvinden. Ook wordt er één of enkele keren
per jaar een evenement georganiseerd door de evenementencommissie. Hierbij zijn dan ook de
partners van de BLOS leden welkom. De evenementen hebben meestal een cultureel, sportief,
culinair, maar vooral een gezellig karakter waar nog lang over nagepraat wordt.

Namens het bestuur wens ik u een prettig bezoek aan de BLOS website.

Voorzitter (sinds 2021) Jan Peter Hofstee