Lidmaatschap

Aanmeldingsprocedure

In principe staat de BLOS altijd open voor nieuwe leden die ondernemer en woonachtig zijn in Laren, Blaricum of Eemnes. Wij vinden het echter belangrijk dat nieuwe leden passen bij de BLOS, zodat het karakter, sfeer en stijl van de BLOS gehandhaafd blijven. Daarom is een toetredingsprocedure opgesteld die uit de volgende stappen bestaat:

  1. Een kandidaat lid kan zijn interesse voor de BLOS kenbaar maken door het contactformulier op te zenden of door een hem/haar bekend BLOS lid te benaderen.
  2. Vervolgens wordt het kandidaat lid door middel van een aanmeldingsformulier aangemeld bij het bestuur door twee BLOS leden die hem al kennen of vooraf kennis hebben gemaakt.
  3. Dit aanmeldingsformulier wordt door de secretaris aan de leden rondgestuurd die binnen een periode van 4 weken bezwaar kunnen maken.
  4. Na afloop van deze 4 weken wordt bij geen bezwaar het kandidaat lid uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst om wederzijds kennis te maken.
  5. Na deze kennismaking kan het kandidaat lid zelf alsnog kenbaar maken wel of geen lid te willen worden van de BLOS.

Overige informatie:
– De kosten bedragen 200 euro per jaar (exclusief reservering lustrum) en voor sommige evenementen wordt een partnerbijdrage gevraagd.
– Het maximum aantal leden bedraagt 50 personen.