Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Jan Peter Hofstee
Secretaris: Petra Splinter
Penningmeester: Frank Hessing

Evenementen: Sandra Hendricks, Nicole Kinsbergen

Lustrumcommissie: Hans van Goozen, Wanda Niekerk

Site beheer: Frank Hessing

Erelid:  Fred Moreu